İş gezesi talebi
Talep Oluşturma

İş turizmi

İş gezisi herhangi bir iş sürecinin önemli ve oldukça zor bir kısmıdır. Çalışma turlarının organizasyonu, uzman ortakların seçimi, konferanslara, sunumlara, müzakerelere katılım. Bunlar geleneksel olarak kaliteli çözümlere ihtiyaç duyan konuların tam bir listesi değildir. İş gezilerini organize ederken birçok detayı hesaba katmak gerekir. İş gezisinin verimli olması ve şirkete somut faydalar getirmesi çok önemlidir. Bütün bunlar gezinin organizatörü üzerinde artan talepleri yerleştirir ve bu işte iş zekası ve profesyonel yetenek gerekiyor.

Gerçekte gördüğümüze göre, istifadeli anlaşmaların imzalanması, yeni iş temaslarının kurulması gibi çok şey bir iş gezisine dayalı olabilir. Bunun için iş gezilerinin organizasyona önemli ölçüde sorumlulukla ve ciddi bakmak gerikir. İşte bunun için organizasyonel konularını uzmanlara emanet etmek mantıklıdır. Sadece bu durumda iş görüşmeler yüksek seviyede yapılacak ve müzakerelerin başarılı olacağına ummayabilirsiniz.

Görüş alış verişinden önemli amlaşmalarının imzalanmasına kadar iş gezisinin amaçları çok farklı olabilir. İş turizmin ana yönlerini ve bu konunun detaylarını ele alalım.

  • Büyük bir sanayi veya tüketici potansiyeline sahip olan Rusya Federasyonu bölgelerine iş turlarının organizasyonu. İlgili görüşmeler ve sunumların organizasyonu. Organizasyonel sorunların çözülmesi.
  • Potansiyel ilgili tarafların etkileşim ve tanıtma görüşmeleri ve müzakerelerin gerçekleşmesi. Tarafların etkileşimini basitleştirmek için gerekli tüm bilgilerin hazırlanması.
  • Rahat bir ortamda önemli iş sorunlarını çözebileceğiniz saha etkinliklerinin organize edilmesi.
  • Özel sergilere katılımın orgnizasyonu. Her yıl Dünya’da yaklaşık 30 000 bu tür etkinlikler gerçekleşiyor. İlgi çekici katılımcıların bulması ve onların bu etkinliklere katılmasının sağlaması iş turizmin önemli bir kısmıdır. Çok sayıda sergi düzenlendiği hesaba katıp, turun sadece bilgilendirici değil, aynı zamanda verimli olması için sergileri düzgün bir şekilde sıralamak gerekir.
  • Özel iş gezileri. Herhangi bir kişinin hayatında sorunlarını çözmek amacıyla bir yere gitmek gereken durumlar vardır. Özel iş turları günümüzde çok nadir değildir. Bazı durumlarda bu tür gezilerini düzenlemek için üçüncü tarafların yardımına ihtiyaç duyulur.
  • Gruplar için konferanslar, forumlar, kongrelerin organizasyonu. Bunlar herhangi bir endüstrinin veya iş çevrelerinin ya da bilimsel camiasının temsilcileri olabilir. Her durumda organizasyonel sorunlar çözülmeli.
  • Çeşitli sektörlerin uzmanları için tasarlanmış ve hem personelin becerilerini geliştirmeyi hem de iş adamlarının ve düzenleyicilerin yeni çağdaş çözümlerin aktarmasını amaçlayan temel konularda seminerlerin düzenlenmesi. Seminerlerin hedefleri oldukça fazla olabilir, katılımcıları yönlendirmek ve potansiyel bir problemlerin çözülme sürecine önceden hazırlamak gerekir.